Inloopbijeenkomst Taarlose brug - Onlandweg 31 januari 2019


Donderdag 31 januari 2019 is er een inloopbijeenkomst over de Fietssnelweg voor het traject Taarlose brug – Onlandweg.

We willen belangstellenden dan graag informeren over het ontwerp voor het traject tussen de Taarlose brug en de Onlandweg.

Op 29 november 2018 heeft de Provincie Drenthe een inloopbijeenkomst gehouden voor het Drentse deel van de Fietssnelweg Assen - Groningen. Hierna hebben wij de reacties geëvalueerd en hebben wij gekeken naar het meest afgewogen ontwerp. Om dit te kunnen doen hebben wij gebruik gemaakt van de suggesties de belanghebbenden hebben aangegeven. Wij hebben de voor- en nadelen van de suggesties en varianten op een rij gezet. Met de projectgroep zijn wij vervolgens tot een afgewogen voorstel voor het ontwerp van de Fietssnelweg voor het traject Taarlose brug - Onlandweg gekomen. Het ontwerp zoals wij dat willen indienen voor de omgevingsvergunning willen wij graag laten zien en toelichten.

Datum, tijd en locatie

Wij nodigen belangstellenden van harte uit om naar de inloopbijeenkomst te komen op donderdag 31 januari tussen 17.00 en 21.00 uur in Hotel Wapen van Vries, Oude Rijksweg 1 in Vries.

Bekijk de uitnodiging voor meer informatie (pdf, 106 kB).