Fietssnelweg Assen - Groningen


Begin 2015 is het idee voor een Fietssnelweg tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal geïntroduceerd. De provincies Drenthe en Groningen zijn de initiatiefnemers van dit ruim 25 kilometer lange fietspad. De gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen verlenen actief medewerking. In 2016 hebben 5 creatieve bureaus ieder een toekomstbeeld uitgewerkt van hoe dit fietspad eruit kan zien. Deze visies zijn in 2017 verder uitgewerkt in een verkenning; de zogenaamde Eindbeeldstudie.

Brug

Ambities

De initiatiefnemers en de gemeenten zien deze Fietssnelweg in een groter maatschappelijk en economisch kader dan alleen het realiseren van een fietspad. De Fietssnelweg draagt bij aan de volgende ambities:

  1. Goede bereikbaarheid van de Regio Groningen Assen.
  2. Stimuleren van een gezond leven.
  3. Impuls voor de sector toerisme en recreatie.
  4. Bijdrage aan een duurzame samenleving

Tunnel

Planning

  • 2015: Idee van de Fietssnelweg geïntroduceerd.
  • 2016: Visie op Fietssnelweg door 5 creatieve bureaus.
  • 2017: Verkenning in Eindbeeldstudie Fietssnelweg.
  • 2017: 4e kwartaal: start realisatie Fietssnelweg gedeelte Van Ketwich Verschuurlaan tot tunnel transferium Haren

Vanaf 2018 worden de resultaten uit de Eindbeeldstudie verder uitgewerkt voor besluitvorming door de gemeenteraden (en indien nodig de provinciale staten). Dit gebeurt met de betrokken belanghebbenden. Daadwerkelijke realisatie van de Fietssnelweg is afhankelijk van die besluitvorming en van de te doorlopen procedures.

Shared road

Partners fietssnelweg