Ontwikkelingen doorfietsroute Vriezerbrug en omgeving


Voor het deeltraject Vriezerbrug is een variantenstudie uitgevoerd. Hierin zijn verschillende varianten onderzocht. Ook de inbreng vanuit de omgeving is daarin meegenomen. De voorkeursvariant gaat uit naar de oostelijke kanaalvariant met een fietstunnel ter hoogte van de provinciale weg N386. Het rijk heeft daarvoor een subsidie toegekend.

De gemeenteraad van Tynaarlo neemt in het tweede kwartaal van 2021 een besluit over het uiteindelijke tracé. Vervolgens wordt dit tracé verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. De inbreng van belanghebbenden uit de omgeving wordt daarin meegenomen. Ook worden dan procedures opgestart zoals de omgevingsvergunning, verkeersbesluiten en mogelijk planologische wijzigingen.

Afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad van Tynaarlo, vindt de aanleg in 2022 of 2023 plaats.


Documenten en links