Start planuitwerking tracédeel Taarlosebrug – Onlandweg


We zijn in de gemeente Tynaarlo gestart met de planuitwerking van het deelproject “verharden zandpad” (tracédeel Taarlosebrug – Onlandweg). Dit doen wij in nauwe afstemming met de bewoners en grondeigenaren/pachters langs dit tracédeel.