De Punt - Witte-Molen


Voor het deeltraject sluis de Punt – Witte Molen zijn verschillende varianten onderzocht. Daaruit is een voorkeursvariant voorgesteld. Op 4 september 2020 heeft de stuurgroep ingestemd met de voorkeursvariant. Voor het tracédeel in de provincie Groningen neemt de gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten van Groningen naar verwachting in januari/februari van 2021 een besluit.

Na vaststelling van de voorkeursvariant wordt het deel ten noorden van de Oosterbroekbrug in samenhang met de voorziene kadeverhoging van het Noord – Willemskanaal uitgewerkt. Dit gebeurd onder regie van de provincie Groningen. Het deel tussen sluis de Punt en de Oosterbroekbrug wordt onder regie van de provincie Drenthe uitgewerkt. Tijdens het ontwerpproces worden de diverse stakeholders (ondernemers bedrijventerrein, eigenaren, gebruikers en dorpsbelang Ide – de Punt) betrokken. Naar verwachting is er voor de zomer van 2021 duidelijkheid over het definitief ontwerp van dit deel van de DFR Groene As.