Ontwikkelingen doorfietsroute gemeente Assen


In 2019 heeft de gemeente gewerkt aan de nadere uitwerking van de Doorfietsroute De Groene As. De realisatie van de route, die loopt langs het Noord Willemskanaal en Havenkanaal tot aan de Havenkade, zal naar verwachting in drie fases gebeuren.

Op 3 september 2019 bezochten 150 Assenaren de inloopavond over het Asser deel van de doorfietsroute. Bezoekers konden de eerste ontwerptekeningen zien en in gesprek gaan met de projectmedewerkers. In het ontwerp dat er nu ligt is zoveel mogelijk rekening gehouden met de reacties van gebruikers, eigenaren en bewoners. Zo hadden veel hondenbezitters opmerkingen over het wegvallen van het zandpad, als uitrenmogelijkheid voor honden. De gemeente werkt nu een alternatieve uitrenvoorziening uit voor de honden. Hierover volgt nog verdere informatie. Ook voor (sport)vissers die met de auto naar de visplaats gaan, komen een aantal nieuwe visvoorzieningen aan de westkant van het Havenkanaal. Op 16 januari 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen voor de aanleg van het traject van de doorfietsroute binnen Assen en heeft zij het benodigde krediet beschikbaar gesteld. Vervolgens zal de verdere detaillering plaatsvinden van de route. Ook is nog een periode nodig voor de ruimtelijke procedures met o.a. de publicatie van de benodigde Omgevingsvergunningen. De aanleg De Groene As in Assen kan naar verwachting op zijn vroegst in het najaar van 2020 beginnen.

Fase 1: deel gemeentegrens Assen/Tynaarlo – kruising Vrieserweg/Kanaaldijk
Dit deel wordt Fietsstraat, een openbare weg voor alle verkeer waar de fietser centraal staat. De planuitwerking daarvoor wordt tegelijk opgepakt met die voor het aansluitende deel in de gemeente Tynaarlo (vanaf de gemeentegrens Assen/Tynaarlo tot aan de Taarlose brug).
 
Fase 2: deel kruising Vrieserweg/Kanaaldijk – Lonerbrug
Het bestaande zandpad wordt verhard tot een 4 meter breed betonnen fietspad. Voor dit deelproject worden de ervaringen gebruikt die zijn verzameld met het te verharden zandpad in de gemeente Tynaarlo.

De vervanging van de Enkeerdbrug is een apart project. Het ontwerp van de nieuwe Enkeerdbrug wordt zodanig afgestemd met de doorfietsroute dat deze goed op elkaar aansluiten.

Fase 3:
deel Asser Roeiclub (Lonerbrug – Deurzerdiep) - Havenkade
In de Verkenning uit 2017 zijn er voor dit deel 6 tracévarianten bedacht. Op basis van gesprekken met onder andere omwonenden en de Asser Roeiclub is er gekomen tot een uitwerking van een voorkeurstracé.

In de verkenning is een fietspad tussen het Havenkanaal en de achterzijde van de bedrijven langs de Dr. Philipsweg aangegeven. In overleg met de bedrijven is de gemeente inmiddels begonnen met een eerste uitwerking. In 2020 worden de plannen verder in detail uitgewerkt.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Assen.


Geslaagde inloopavond gemeente Assen op 3 maart 2020

De inloopavond die gemeente Assen over het Asser deel van de Doorfietsroute organiseerde op 3 maart 2020 was met 90 bezoekers geslaagd. Geïnteresseerden konden de verder uitgewerkte tekeningen van het Asser deel van de Doorfietsroute bekijken en in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de gemeente Assen en de provincie Drenthe.