Ontwikkelingen doorfietsroute gemeente Assen


In het 1e en 2e kwartaal van 2019 heeft de gemeente gewerkt aan de nadere uitwerking van de Doorfietsroute. De realisatie van de route, die loopt langs het Noord Willemskanaal en Havenkanaal tot aan de Havenkade, zal naar verwachting in drie fases gebeuren. Na de zomer start de brede communicatie over de Doorfietsroute in Assen. De gemeente organiseert dan een inloopavond voor wijkbewoners, aanwonenden, gesprekspartners en belangstellende Assenaren. Op deze avond kan iedereen de tekeningen bekijken en in gesprek gaan met de projectmedewerkers. De datum en plaats laten we u zo spoedig mogelijk weten.

Fase 1: deel gemeentegrens Assen/Tynaarlo – kruising Vrieserweg/Kanaaldijk
Dit deel wordt Fietsstraat, een openbare weg voor alle verkeer waar de fietser centraal staat. De planuitwerking daarvoor wordt tegelijk opgepakt met die voor het aansluitende deel in de gemeente Tynaarlo (vanaf de gemeentegrens Assen/Tynaarlo tot aan de Taarlose brug).
 
Fase 1: deel kruising Vrieserweg/Kanaaldijk – Lonerbrug
Het bestaande zandpad wordt verhard tot een 4 meter breed betonnen fietspad. Op het fietspad is medegebruik door landbouwverkeer en vissers toegestaan. Voor dit deelproject worden de ervaringen gebruikt die zijn verzameld met het te verharden zandpad in de gemeente Tynaarlo.


De vervanging van de Enkeerdbrug is een apart project. Het ontwerp van de nieuwe Enkeerdbrug wordt zodanig afgestemd met de doorfietsroute dat deze goed op elkaar aansluiten.

Fase 2:
deel Asser Roeiclub (Lonerbrug – Deurzerdiep)
In de Verkenning uit 2017 zijn er voor dit deel 6 tracévarianten bedacht. De gemeente gaat deze varianten verder uitwerken. Dit gebeurt in nauw overleg met de Asser Roeiclub en de andere belanghebbenden.
 
Fase 3: deel Asser Roeiclub (Deurzerdiep) - Havenkade
In de verkenning is een fietspad tussen het Havenkanaal en de achterzijde van de bedrijven langs de Dr. Philipsweg aangegeven. Voor een groot deel is dit een uitdagende, technische opgave. De planuitwerking zal in overleg met de bedrijven plaatsvinden.