Ontwikkelingen doorfietsroute gemeente Assen


In het 1e en 2e kwartaal van 2019 heeft de gemeente gewerkt aan de nadere uitwerking van de Doorfietsroute De Groene As. De realisatie van de route, die loopt langs het Noord Willemskanaal en Havenkanaal tot aan de Havenkade, zal naar verwachting in drie fases gebeuren.

Op 3 september 2019 bezochten 150 Assenaren de inloopavond over het Asser deel van de doorfietsroute. Bezoekers konden de eerste ontwerptekeningen zien en in gesprek gaan met de projectmedewerkers. In het ontwerp dat er nu ligt is zoveel mogelijk rekening gehouden met de reacties van gebruikers, eigenaren en bewoners. Zo hadden veel hondenbezitters opmerkingen over het wegvallen van het zandpad, als uitrenmogelijkheid voor honden. De gemeente werkt nu een alternatieve uitrenvoorziening uit voor de honden. Hierover volgt nog verdere informatie. Ook voor (sport)vissers die met de auto naar de visplaats gaan, komen een aantal nieuwe visvoorzieningen aan de westkant van het Havenkanaal. Op 21 november komt het ontwerp aan de orde in de gemeenteraad. Dan neemt de raad naar verwachting een besluit over de aanleg van de deeltrajecten binnen Assen en het bijbehorende krediet. Vervolgens kan de verdere detaillering plaatsvinden van de route. Ook is nog een periode nodig voor de ruimtelijke procedures met o.a. de publicatie van de benodigde Omgevingsvergunningen. De aanleg De Groene As in Assen kan naar verwachting op zijn vroegst in het najaar van 2020 beginnen.

Fase 1: deel gemeentegrens Assen/Tynaarlo – kruising Vrieserweg/Kanaaldijk
Dit deel wordt Fietsstraat, een openbare weg voor alle verkeer waar de fietser centraal staat. De planuitwerking daarvoor wordt tegelijk opgepakt met die voor het aansluitende deel in de gemeente Tynaarlo (vanaf de gemeentegrens Assen/Tynaarlo tot aan de Taarlose brug).
 
Fase 1: deel kruising Vrieserweg/Kanaaldijk – Lonerbrug
Het bestaande zandpad wordt verhard tot een 4 meter breed betonnen fietspad. Op het fietspad is medegebruik door landbouwverkeer toegestaan. Voor dit deelproject worden de ervaringen gebruikt die zijn verzameld met het te verharden zandpad in de gemeente Tynaarlo.

De vervanging van de Enkeerdbrug is een apart project. Het ontwerp van de nieuwe Enkeerdbrug wordt zodanig afgestemd met de doorfietsroute dat deze goed op elkaar aansluiten.

Fase 2:
deel Asser Roeiclub (Lonerbrug – Deurzerdiep)
In de Verkenning uit 2017 zijn er voor dit deel 6 tracévarianten bedacht. De gemeente gaat deze varianten verder uitwerken. Dit gebeurt in nauw overleg met de Asser Roeiclub en de andere belanghebbenden.
 
Fase 3: deel Asser Roeiclub (Deurzerdiep) - Havenkade
In de verkenning is een fietspad tussen het Havenkanaal en de achterzijde van de bedrijven langs de Dr. Philipsweg aangegeven. Voor een groot deel is dit een uitdagende, technische opgave. De planuitwerking zal in overleg met de bedrijven plaatsvinden.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Assen.