Ontwikkelingen doorfietsroute Groningen


Het eerste deeltraject (Van Ketwich Verschuurlaan - P+R Haren) is sinds 2018 gereed. De realisatie van het deeltraject tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en het Hoofdstation Groningen is opgenomen in het nieuwe 'Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022' van de gemeente Groningen, dit is in september 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment is er geen geld voor dit deeltraject gereserveerd. Daarmee is er vooralsnog geen duidelijkheid over de realisatie.

Tussen de Meerweg en de Drentse Aa bij de Witte Molen realiseert de provincie Groningen de verbreding en verhoging van de oostelijke kade om er de verkeersveiligheid te vergroten. In oktober 2020 is gestart met voorbereidende werkzaamheden. Om de draagkracht van de grond te verstevigen is extra grond op de kade aangebracht als voorbelasting. Door de voorbelasting klinkt de grond in. Dit proces, het ‘zetten’ van de bodem, duurt maximaal een jaar. De provincie monitort de voortgang. De verwachting is dat in het najaar van 2021 de grond voldoende is gezet en het nieuwe bredere fietspad kan worden aanlegd. Tot die tijd is er een omleiding voor fietsers. Voor de roeicoaches van roeivereniging GYAS is als tijdelijke oplossing bedacht dat de begeleiding vanaf het water plaatsvindt.