Ontwikkelingen doorfietsroute gemeente Groningen


Het eerste deel (Van Ketwich Verschuurlaan - transferium Haren) is gereed.

Over de planning van het aansluitende deel binnen de gemeente Groningen (Van Ketwich Verschuurlaan - Parkweg) moet nog besluitvorming plaatsvinden. Voor het deel de andere kant op (P+R terrein Haren - Witte Molen) zijn de plannen uitgewerkt. Het fietspad aan de oostkant van het Noord-Willemskanaal is van 31 mei tot in het najaar van 2020 gestremd. Het gaat om het gedeelte tussen de Meerwegbrug in Haren en de Witte Molen bij Glimmen, parallel aan de A28. Op dit stuk is het wegdek erg slecht en onveilig voor fietsers. Tijdens de stremming kunnen fietsers gebruik maken van het fietspad aan de andere kant van de A28. De omleiding wordt met borden aangegeven. Lees meer over de omleidingsroute.