Ontwikkelingen doorfietsroute gemeente Groningen


Het eerste deel (Van Ketwich Verschuurlaan - P+R Haren) is sinds 2018 gereed.

Over de planning van het aansluitende deel binnen de gemeente Groningen (Van Ketwich Verschuurlaan - Parkweg) moet nog besluitvorming plaatsvinden. Voor het deel de andere kant op (P+R terrein Haren - Witte Molen) zijn de plannen uitgewerkt. Het fietspad aan de oostkant van het Noord-Willemskanaal is gestremd. Het gaat om het gedeelte tussen de Meerwegbrug in Haren en de Witte Molen bij Glimmen, parallel aan de A28. Op dit stuk is het wegdek erg slecht en onveilig voor fietsers. Tijdens de stremming kunnen fietsers gebruik maken van het fietspad aan de andere kant van de A28. De omleiding wordt met borden aangegeven. Lees meer over de omleidingsroute.

Het was de bedoeling om in het najaar van 2019 te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het fietspad, maar helaas hebben we moeten besluiten de aanbesteding uit te stellen. Dit heeft te maken met de onduidelijkheid rondom het stikstofbesluit en de mogelijke aanwezigheid van PFAS (een verzamelnaam voor duizenden moeilijk afbreekbare chemische stoffen die in de grond kunnen zitten). Afhankelijk van de besluitvorming verwachten we nu de voorbereidende kadewerkzaamheden te kunnen uitvoeren in 2020 en de daadwerkelijke realisatie van het betonpad in de 1e helft van 2021. Tot die tijd zal de kade afgesloten blijven.


Deel rondom de Van Ketwich Verschuurbrug

De realisatie van het deeltraject tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en het Hoofdstation is opgenomen in het nieuwe 'Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022' van de gemeente Groningen, dat in september 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment is er geen geld voor dit project gereserveerd en daarmee is er nog geen duidelijkheid over realisatie.