Ontwikkelingen doorfietsroute gemeente Groningen


Het eerste deel (Van Ketwich Verschuurlaan - transferium Haren) is gereed. Over de planning van het aansluitende deel binnen de gemeente Groningen (Van Ketwich Verschuurlaan - Parkweg) moet door het nieuw te vormen college alsmede de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen besluitvorming plaatsvinden. Voor het deel de andere kant op (transferium Haren - Witte Molen) zijn de plannen grotendeels uitgewerkt. Realisatie van dat deel start in het voorjaar van 2019 en zal naar verwachting in juli 2020 zijn afgerond.