Sluis De Punt - Witte Molen


Het gebied tussen sluis De Punt en de Witte Molen is een prachtig gebied. Het zoekgebied voor de beste route voor de doorfietsroute De Groene As ligt in het Drentsche Aa gebied in de nabijheid van Groningen Airport Eelde en het mogelijk te realiseren transferium De Punt.

Het onderzoek naar verschillende routes op dit traject loopt momenteel nog. Het gaat om een complexe studie vanwege het verkeer, de flora & fauna, het landschap, de cultuurhistorie, het water en de bodem. We verwachten dat het onderzoek begin 2020 is afgerond en dat er later in 2020 bestuurlijk een voorkeursvariant wordt gekozen. Afhankelijk van de gekozen routevariant en de daarbij behorende procedures, kan de aanleg in 2021/2022 beginnen.

Op 9 mei 2019 was de eerste bijeenkomst voor de planuitwerking met belanghebbenden. Besluitvorming vindt gezamenlijk plaats tussen de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen en Tynaarlo.

Bekijk hieronder de verschillende routevarianten.