Deel Vriezerbrug


De variantenstudie naar de verschillende routes rondom Vriezerbrug is afgerond. De reacties van de inloopbijeenkomsten in 2019 zijn in deze studie meegenomen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Tynaarlo voor de zomer van 2020 een besluit over de voorkeursvariant. Hierna begint de uitwerking van deze variant en worden de benodigde procedures (Omgevingsvergunning en eventuele planologische wijziging) opgestart. Afhankelijk van de gekozen routevariant en de daarbij behorende procedures, kan de aanleg in 2021/2022 beginnen.

Vriezerbrug