Deel Vriezerbrug


Het passeren van de doorfietsroute De Groene As door Vriezerbrug is een uitdaging met verschillende belangen. 27 februari 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats met belanghebbenden voor de planuitwerking.

Eind dit jaar ronden we de studie naar verschillende routes rondom Vriezerbrug af. De reacties van de inloopbijeenkomsten worden bij deze studie meegenomen. Nadat de voorkeursvariant bestuurlijk is vastgesteld, kan de uitwerking beginnen en kunnen de benodigde procedures (Omgevingsvergunning en eventuele planologische wijziging) worden opgestart. Naar verwachting begint de realisatie in 2021.