Deel Taarlose brug - Onlandweg


Voor het verharden van het bestaande zandpad tot betonnen fietspad op dit deel zijn twee overleggen geweest met de direct belanghebbenden. Daarin is gediscussieerd over varianten voor de inrichting. Daarbij worden belangen afgewogen van fietsers, landbouwers, bewoners en vissers. De provincie Drenthe heeft een besluit genomen over de inrichtingsvariant. De direct belanghebbenden zijn over die voorkeur en de vergunningprocedure geïnformeerd. Hierna is de benodigde vergunning aangevraagd. We starten met de werkzaamheden op 24 juni.

Meer informatie over de eerste werkzaamheden tussen de Taarlose brug en de Onlandweg.