Ervaringen van Geke Karssens, gebruiker van de doorfietsroute


Geke Karssens is melkveehouder in Assen en vertelt over haar ervaringen met de doorfietsroute: "Als bewoner van het buitengebied van Assen schrik je toch wel even als je informatie krijgt over de plannen voor een fietspad dat moet voldoen aan allerlei regels en voorschriften. Waarom zou je een mooi zandpad opofferen voor een fietsroute naar Groningen? Fietsers kunnen toch ook via andere paden?"

Als aanwonende van de toekomstige doorfietsroute bekeken wij, landbouwers in het gebied, het plan aanvankelijk met argusogen. We wonen aan de westzijde van het kanaal maar hebben landbouwgrond aan de oostzijde. Vanuit het keukenraam zien we het pad liggen, we maken van het pad gebruik om bij ons land te komen.”

Fietsverkeer neemt toe
Geke: “Na veel overleggen en gesprekken over planwijzigingen met de provincie, heeft het oude nostalgische zandpad toch plaats moeten maken voor een fietspad. Wat opviel is dat er in het begin weinig fietsers langs kwamen. Dat kwam omdat het traject bij Tynaarlo en het traject richting Assen nog niet klaar was. Toen de aanleg van het traject bij Assen vorderde, merkten we dat het aantal fietsers toenam. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en kunnen we stellen dat aantal fietsers op de route echt is toegenomen.”

Foto: Gerwin Arends

“Het gezamenlijk gebruik van het pad door fietsers, vissers, wandelaars en landbouwverkeer was aanvankelijk onze grootste angst. Wij zijn bestemmingsverkeer met onze landbouwvoertuigen en veel fietsers realiseren zich dat niet, net zo goed realiseren ze zich niet wat de gevaren van landbouwverkeer met zich meebrengen voor de verkeersveiligheid. Onze voertuigen zijn groot en log, hebben een dode hoek en een grote draaicirkel. Als het voertuig bijvoorbeeld naar rechts afslaat zal het eerst naar links gaan. Het is wel gebeurd dat fietsers dan menen rechts te moeten passeren. Fietsers zijn ook wel eens achter de wagen gaan hangen. Levensgevaarlijk, want dan zien ze het remlicht niet als ze er te dicht opzitten. Hier hebben we mensen op aangesproken en het gevaar uitgelegd. Gelukkig komt het na uitleg van onze kant vaak tot wederzijds begrip dus dat is fijn. Doorgaans zoeken fietsers niet bewust gevaarlijke situaties op maar het besef wat er zoal voor gevaren schuilen, is er niet altijd. Het blijft dus belangrijk fietsers erop te attenderen dat het pad voor gezamenlijk gebruik is. Ook als het gaat om voorrang nemen en geven, daar zal iedereen scherp op moeten blijven,” aldus Geke.

Wederzijds begrip
“Wat verder opvalt is dat fietsers die op de fietsstraat vanaf Taarlosebrug richting Assen rijden, minder coulance en begrip hebben voor gemotoriseerd verkeer dan wanneer ze op het fietspad in tegengestelde richting fietsen (van de Taarlosebrug naar Groningen). Waarom dat zo is, is niet duidelijk. Mijns inziens ligt daar een taak voor de provincie om dat uit te zoeken. Want ik vind dat wij als aanwonenden geen nadeel mogen ondervinden van het feit dat er voor fietsers een enorme investering is gedaan. Al met al zijn de voorziene bezwaren meegevallen. Wel hopen we uiteraard dat het wederzijds begrip voor het gezamenlijk gebruik toeneemt.”