Samen vissen, fietsen en genieten van de natuur langs de doorfietsroute


Wie langs het Noord-Willemskanaal over de doorfietsroute ‘De Groene As’, kan het niet ontgaan. Dagelijks zitten er vissers op de oevers die hengelen op brasem, kolblei en voorn. Ook de karper trekt veel hengelaars. Het kanaal is van oudsher belangrijk, zelfs onmisbaar wedstrijdwater voor vele visverenigingen in het noorden, vertelt Henk Mensinga. Henk coördineert als directeur van Sportvisserij Groningen Drenthe (GD) met zijn collega's alle viswedstrijden.

Ideale wedstrijdplek  
Henk Mensinga vertelt: ‘Van onze leden zijn de meeste recreatieve vissers, ongeveer 20 procent doet aan wedstrijdsport. Wie de meeste kilo’s vis vangt, wint. Maar voor alle leden geldt hetzelfde; we willen genieten van het buiten zijn en de spanning van het vangen van vis. Het kanaal is voor ons de ideale plek om wedstrijden te houden omdat de omstandigheden voor de wedstrijdvissers er overal gelijk zijn. Het kanaal is een soort bak waar het overal even diep en even breed is.’

Henk Mensinga aan het vissen

De provincie en de gemeenten Assen en Tynaarlo werken samen met Sportvisserij Groningen Drenthe aan een goede inrichting van de oevers. Aan de westkant van het Havenkanaal in Assen is tegenover het betonpad onder meer een zandpad mét vissteigers aangelegd zodat het kanaal bereikbaar blijft voor vissers. Ook bij de inrichting van het deeltraject Sluis de Punt-Witte Molen is vooraf met Sportvisserij Groningen Drenthe overlegd waar rekening mee gehouden moest worden. Zo wordt bij de inrichting tussen De Punt en de Oosterbroeksebrug de berm langs de doorfietsroute aan de kanaalzijde extra breed voor de vissers. Henk: ‘We kijken op een positief kritische manier mee naar de invulling van de plannen. Zo hadden de vissers bijvoorbeeld zorgen om sluipverkeer dat vanuit de dorpen voor verkeersonveilige situaties kon zorgen. Daarom zijn we blij met de aanleg van twee landbouwsluizen (Onlandweg en De Tip).’

Gedeeld gebruik doorfietsroute
Met de aanleg van de doorfietsroute maken ook vissers er gebruik van. Dankzij de zandpaden en goede wegen zijn de plekken toegankelijk en kunnen vissers er makkelijk bij met hun auto, want vissers nemen vandaag de dag veel materiaal mee. Naast de bereikbaarheid van de oevers, is de verkeersveiligheid er van groot belang. Henk: ‘We delen de ruimte met fietsers, wandelaars, bestemmingsverkeer, en moeten dus rekening houden met elkaar. Dat betekent dat iedereen zich aan de snelheid moet houden en de auto veilig wegzet in de berm. We kunnen er tot in de lengte der dagen samen vissen, fietsen en genieten van de natuur. Als je elkaar maar respecteert.

Stimuleren biodiversiteit  
De samenwerking gaat verder dan alleen de inrichting en het gedeeld gebruik. Vissers zijn ook gebaat bij een gezonde en diverse visstand. En die is niet goed in het Noord-Willemskanaal. Daarom ondersteunt de Sportvisserij de aanleg van natuurvriendelijke oevers door het waterschap, mits ook hier voldoende wedstrijdoevers intact blijven. Henk: ‘Het is passen en meten om zes kilometer natuurvriendelijke oever zo aan te leggen dat de vissers er ook voldoende ruimte houden. Maar meer natuur stimuleert de biodiversiteit én dus de visstand. De oevers zijn mooie paai- en opgroeiplaatsen voor vissen. Voor ons betekende dit wel alle zeilen bijzetten om voldoende visoevers te behouden. Belangrijk daarin is de communicatie naar onze achterban, die zich ook laat horen via bijv. sociale media. We laten als Sportvisserij GD zien waar het goed gaat en we proberen begrip te kweken waar we oevers moeten inleveren ten gunste van de natuur. Belangrijk is dat we in gesprek blijven met de provincie en gemeenten. We zijn inmiddels een volwaardige gesprekpartner en daar zijn we blij mee.’

In 2019 organiseerde Sportvisserij GD 263 wedstrijden met ruim 7000 deelnemers. In 2006 organiseerde ze het Europees Kampioenschap Sportvissen, in samenwerking met Sportvisserij Nederland. Maar liefst 16 duizend bezoekers kwamen naar het EK Sportvissen.