Voortgang Asser deel doorfietsroute


De laatste weken is er aan het Asser deel van de doorfietsroute gewerkt. Door de (natte) weersomstandigheden kan de aannemer op dit moment de werkzaamheden niet uitvoeren. De Enkeerdbrug functioneert daarnaast nog niet optimaal. Een stand van zaken.

In maart van dit jaar is de aannemer gestart met de uitvoering van fase 1: het deel tussen de Vrieserweg en de Lonerbrug. De werkzaamheden vorderen maar door de voortdurende slechte weersomstandigheden loopt het werk nu vertraging op. De fundering is nog niet voldoende droog om het beton erop aan te brengen. Dit betekent dat de aannemer uitloopt in de planning. Naar verwachting wordt fase 1 begin augustus 2021 afgerond. Lees het bericht van de gemeente Assen.

Enkeerdburg
De nieuwe Enkeerdbrug staat al een aantal weken op haar plaats. Uit de verschillende testen blijkt dat de aandrijving voor het openen en sluiten van de brug nog niet optimaal functioneert. Samen met de aannemer zoekt de gemeente Assen naar een oplossing. Zo lang de techniek nog niet goed functioneert, wordt de brug minimaal gebruikt. Dit betekent dat de brug vooralsnog gesloten blijft voor de recreatievaart.

Wandelaars
Om ervoor te zorgen dat wandelaars zo weinig mogelijk hinder hebben is het betonpad Enkeerdbrug – Lonerbrug vanaf heden weer open voor voetgangers. De komende periode vinden er nog wel werkzaamheden plaats aan de route en de brug. Dit betekent dat bewoners te maken kunnen krijgen met tijdelijke afsluitingen. Deze afsluitingen worden ter plaatse aangekondigd. Voor de eigen veiligheid worden bewoners verzocht dan geen gebruik te maken van de route en de brug.

Planning
De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Afsluitingen van de route kunnen om die reden niet ver van tevoren worden aangekondigd. Voor actuele informatie ga naar www.assen.nl/doorfietsroute.

De nieuwe Enkeerdbrug