Werkzaamheden aanbrengen markering en belijning afgerond


In september 2019 is het deeltraject tussen de Taarlosebrug en de Onlandweg voor fietsers en bestemmingsverkeer open gesteld. Er is toen een tijdelijke belijning en markering aangebracht. Voor een goede aanhechting van de markering aan de betonverharding is het van belang dat de ‘cementsluier’ eerst verweerd. Nu, anderhalf jaar later, kon de definitieve belijning en markering worden aangebracht, waaronder ook bij landbouwsluis De Tip.

Door de (natte) wisselvallige weersomstandigheden zijn de werkzaamheden steeds uitgesteld. In de tweede week van juni 2021 kon het werk doorgaan. 

Nieuwe belijning en markering aangebracht tussen Taarlosebrg en de Onlandweg