‘Samen komen we tot het beste ontwerp’


Het deel van de doorfietsroute in het gebied Sluis De Punt-Witte Molen ligt op de grens van Drenthe en Groningen. Het stuk is opgedeeld in een zuidelijk deel (Drents) en een noordelijk deel (Gronings) en wordt dit voorjaar uitgewerkt in een ontwerp. Bert Katerborg van de provincie Groningen is projectleider van het noordelijk deel. Hij geeft een update over waar we staan.

Bert: “Het noordelijk deel dat nu op de tekentafel ligt, is het deel tussen de Witte Molen en de Oosterbroekse brug. Hoewel de doorfietsroute 28 kilometer lang is, telt dit deeltracé slechts 1.200 meter. Het ligt in een bijzonder gebied en dat maakt de inpassing van het fietspad complex. Het ligt namelijk in het Natuurnetwerk Nederland en in cultuurhistorisch waardevol gebied. Bijzondere kenmerken zijn het rijksmonument de Witte Molen en de polder Glimmermade, dat ingeklemd ligt tussen het Noord-Willemskanaal en de A28. De Witte Molen is een oude watermolen die gebouwd is in 1892 om de Glimmermadepolder te bemalen. De molen is nog in werking maar niet meer in functie.” 

 
Zorg voor natuurwaarden 
"Door deze complexe inpassing hebben we met meerdere partijen te maken, waaronder het waterschap en natuurorganisaties,” vertelt Bert. “Met het waterschap willen we natuurvriendelijke oevers aanleggen om de waterkwaliteit en de (water)ecologie te verbeteren. Daarnaast kijken we samen met een natuurorganisatie hoe we voor onder meer kikkers, padden en salamanders ‘amfibietunnels’ kunnen aanleggen. Welke amfibieën er precies leven, moet nog blijken uit onderzoek. Maar zij kunnen dan veilig via een open rooster in het wegdek, oversteken. Ook zijn we in overleg met een omwonende die zorgen heeft over de natuur en de rust in het gebied. Maar ook hoe we de kiosk bij de Oosterbroekse brug kunnen in passen en de omgeving rond de kiosk kunnen versterken. Hoewel de belangen soms tegenstrijdig zijn, is de zorg voor de natuurwaarden in het gebied de gemene deler. Samen kijken we hoe we tot het beste ontwerp komen,” aldus Bert.  
 
Groencompensatie voor beton
In de planstudie zijn vier varianten onderzocht hoe de doorfietsroute in het gebied kan worden aangelegd. In de gemeenteraad en Provinciale Staten van Groningen is besloten dat variant 1B de meeste rekening met alle wensen en eisen houdt, zoals de bereikbaarheid en de cultuurhistorische waarde van De Witte Molen, bescherming van de natuur en het behouden van de rust. Bert: “Over deze wensen zijn we nu in gesprek en geven we een plek in het definitief ontwerp. Zo zullen we bijvoorbeeld geen bomen verwijderen voor de aanleg van het fietspad. En groene grond die nodig is voor de aanleg van de doorfietsroute, compenseren we op een andere plek weer met natuur. De vierkante meters beton die we innemen, geven we daarmee terug aan het Natuurnetwerk.” 
 
Toestemming  
Bert: “Als we voor het ontwerp alle input hebben verwerkt van belanghebbenden, volgt het definitief ontwerp. Om de doorfietsroute aan te kunnen leggen, hebben we van de gemeenteraad en Provinciale Staten in Groningen naast een uitwerkingsbesluit ook een realisatiebesluit nodig. Zeg maar, toestemming om de route aan te leggen volgens het ontwerp. De planning is dat het realisatiebesluit dit jaar wordt genomen, zodat we in 2022 van start kunnen met de aanleg.”

Bekijk het kaartje als PDF (pdf, 399 kB)