Verhalen en ideeën stimuleert (door)fietsen


Hoe interessant zou het zijn om verhalen uit de omgeving aan de fietsers op de doorfietsroute te vertellen? De aantrekkelijkheid van routes blijkt een veel grotere impact op het gedrag te hebben dan deskundigen vermoed hebben. Aangename fietsroutes die de zintuigen prikkelen, geven niet alleen een prettig gevoel maar stimuleert ook om verder te fietsen en meer te ontdekken. Dat biedt kansen om verhalen uit de regio dichterbij te brengen en de belevingswaarde te vergroten.

Kiemkr8 is een innovatiebureau dat ondernemers en overheden helpt bij vernieuwen. In opdracht van de provincies Groningen en Drenthe ontwikkelt Kiemkr8 een beleefconcept voor De Groene As. Het beleefconcept moet de doorfietsroute innovatief en iconisch maken. Kiemkr8 dook daarvoor in de verhalen uit de omgeving. Kenmerken voor die verhalen zijn: iconisch, afwisselend, duurzaam en van deze tijd. Kiemkr8 ging begin dit jaar aan de slag met de conceptontwikkeling!  

 
Trots op het Noorden  
Anne Marie Verkade-Diphoorn van Kiemkr8 licht toe: “Na vele gesprekken met bewoners, ondernemers en historische verenigingen krijgen we inzicht welke verhalen verteld kunnen worden. Daarmee kunnen we parels van verhalen ophalen, oppoetsen en laten schitteren op deze route langs het kanaal. Zo geven we onze diepgewortelde trots op het Noorden de ruimte. Zoals het verhaal van het meisje van Yde. Het verhaal is al tweeduizend jaar oud en blijft een mysterie. Het is nooit opgelost en boeit nog steeds. Het verhaal heeft een iconische plek in het landschap die we zichtbaar willen maken langs de doorfietsroute.”

Uitwerking verhaallijnen en doelgroepen 
Het beleefconcept richt zich op twee doelgroepen: recreatieve gebruikers en doorfietsers. Recreatieve gebruikers zijn eigen inwoners en toeristen. Doorfietsers zijn opgedeeld in sporters, scholieren en forensen. Welke verhalen vinden deze gebruikers interessant? En hoe vertel je de verhalen aan fietsers?

Denkt u mee?  
Annemarie: “De gekozen verhaallijnen inspireren tot nieuwe ideeën en dat zorgt voor veel energie in het proces. De komende periode werken wij de plannen verder uit. Wat dit concreet oplevert vertellen we graag in de volgende nieuwsbrief. Heeft u zelf ideeën en wilt u een bijdrage leveren aan het beleefconcept? Graag wisselen we daarover van gedachten met u! U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0592 365 555 of post@drenthe.nl