De Punt - Witte-Molen


Voor het gebied Sluis de Punt - Witte Molen in Tynaarlo is het tracé in 2021 vastgesteld. Dit deeltraject bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel en wordt uitgewerkt in een ontwerp.

Noordelijk tracé
Het noordelijk tracé loopt tussen de Witte Molen en de Oosterbroeksebrug en volgt de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal. Dit tracé wordt uitgewerkt in een ontwerp onder regie van de provincie Groningen.

Zuidelijk tracé
Het zuidelijke tracé loopt tussen de Oosterbroeksebrug en Sluis De Punt en volgt de westelijke kade van het Noord-Willemskanaal. Dit tracé wordt uitgewerkt in een ontwerp onder regie van de provincie Drenthe in samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Tynaarlo. Tijdens het ontwerpproces worden de diverse stakeholders (ondernemers bedrijventerrein, eigenaren, gebruikers en dorpsbelang Ide – de Punt) betrokken. Het waterschap brengt eerst de bestaande kade op de vereiste hoogte. Vervolgens wordt de doorfietsroute op de verhoogde kade aangelegd.

Planning:
Start realisatie: tweede helft 2023.

Herontwikkeling scheepsterrein
De doorfietsroute loopt langs het terrein van de scheepswerf. Op 12 oktober jl. organiseerde eigenaar  Luuk Siesling samen met de provincie en gemeente een inloopbijeenkomst. Daar zijn de plannen voor de herontwikkeling van het terrein en de inpassing van de doorfietsroute gepresenteerd aan belangstellenden in de omgeving.

Luuk Siesling (rechts) tijdens de informatiebijeenkomst

Luuk Siesling heeft veel positieve reacties ontvangen: "Mensen zijn blij dat er na vijftien jaar eindelijk wat gebeurd met het terrein. Na het doorlopen van de planologische procedure kunnen de plannen worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de realisatie in de loop van 2024 aanvangen." Bekijk het ontwerp (pdf, 16 MB)

Impressie van de doorfietsroute langs het terrein van de scheepswerfBekijk het ontwerp