De Punt - Witte-Molen


Voor het gebied Sluis de Punt - Witte Molen is begin 2021 de voorkeursroute vastgesteld. Het deeltraject bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel en wordt dit voorjaar (2021) uitgewerkt in een ontwerp.

Het noordelijk tracé loopt tussen de Witte Molen en de Oosterbroeksebrug en volgt de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal. Dit tracé wordt uitgewerkt in een ontwerp onder regie van de provincie Groningen. Het zuidelijke tracé loopt tussen de Oosterbroeksebrug en de sluis bij De Punt en volgt de westelijke kade van het Noord-Willemskanaal. Dit tracé wordt uitgewerkt in ontwerp onder regie van de provincie Drenthe. Tijdens het ontwerpproces worden de diverse stakeholders (ondernemers bedrijventerrein, eigenaren, gebruikers en dorpsbelang Ide – de Punt) betrokken. Naar verwachting is er voor de zomer van 2021 duidelijkheid over het definitief ontwerp.


Documenten en links