De Punt - Witte-Molen


Voor het gebied Sluis de Punt - Witte Molen is begin 2021 het tracé vastgesteld. Dit deeltraject bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel en wordt in 2021 uitgewerkt in een ontwerp.

Het noordelijk tracé loopt tussen de Witte Molen en de Oosterbroeksebrug en volgt de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal. Dit tracé wordt uitgewerkt in een ontwerp onder regie van de provincie Groningen. Het zuidelijke tracé loopt tussen de Oosterbroeksebrug en de Sluis bij De Punt en volgt de westelijke kade van het Noord-Willemskanaal. Dit tracé wordt uitgewerkt in ontwerp onder regie van de provincie Drenthe. Tijdens het ontwerpproces worden de diverse stakeholders (ondernemers bedrijventerrein, eigenaren, gebruikers en dorpsbelang Ide – de Punt) betrokken. Vanwege de complexiteit van het gebied (minder draagkrachtige ondergrond) is de voorbereiding voor dit deel van de doorfietsroute nog niet afgerond. In het voorjaar van 2022 is er meer duidelijkheid over het definitief ontwerp. Eind 2023 zal dit deel van de doorfietsroute gereed zijn.


Documenten en links