Ontwikkelingen doorfietsroute gemeente Assen


Het Asser deel van de doorfietsroute heeft een lengte van zo'n zes kilometer en volgt grotendeels de oostelijke kade van het Havenkanaal. De route loopt vanaf de Havenkade via de Kanaaldijk tot aan de gemeentegrens. De fietsstraat op de Kanaalweg-Oost is in november 2020 opgeleverd. Deze ligt zowel op het grondgebied van de gemeente Assen als op dat van de gemeente Tynaarlo. De overige delen van de doorfietsroute binnen de gemeente Assen worden in drie fases uitgevoerd.

Fase 1: Vrieserweg-Lonerbrug en Deurzediep-Europaweg (gereed) .

Op het zandpad tussen de Vrieserweg en de Lonerbrug en het Deurzerdiep en de Europaweg leggen we een vier meter breed betonpad aan. Onderdeel daarvan is de Enkeerdbrug. Deze sluit aan op de doorfietsroute en is inmiddels in gebruik.

Fase 2: Lonerbrug – Deurzerdiep (Asser Roeiclub).
Start: najaar 2021

De gemeente Assen heeft in overleg met de Asser roeiclub en omwonenden de puntjes op de i gezet voor de inrichting van dit deel van de route. Bij het passeren van het clubgebouw van de Asser Roei Club laat de fietsroute het Kanaal even ‘los’. Het tracé vervolgt haar route achter het parkeerterrein en het clubgebouw langs en snijdt de bult van Loon in om het stijgingspercentage van het fietspad acceptabel te houden.

De aanleg van een nieuwe brug over het Deurzediep maakt onderdeel uit van dit deel van het tracé.


Impressie van de nieuwe fietsbrug over het Deurzerdiep

Fase 3: Europaweg - Havenkade. Start: eerste helft 2022.

De route loopt op de kade langs de achterzijde van bedrijven aan de A.F. Philipsweg. Een aantal bedrijven hebben aangegeven voor de medewerkers een achteringang vanaf de doorfietsroute te willen hebben. Bij het ontwerp van de kade, wordt in overleg met waterschap Hunze en Aa’s, rekening gehouden met een natuurvriendelijke oever.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Assen.