Doorfietsroute Assen - Groningen


Begin 2015 is het idee voor een doorfietsroute 'De Groene As' (eerder Fietssnelweg) tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal geïntroduceerd. De provincies Drenthe en Groningen zijn de initiatiefnemers van dit ruim 25 kilometer lange fietspad. De gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen verlenen actief medewerking. In 2016 hebben 5 creatieve bureaus ieder een toekomstbeeld uitgewerkt van hoe dit fietspad eruit kan zien. Deze visies zijn in 2017 verder uitgewerkt in een verkenning; de zogenaamde Eindbeeldstudie.

Lees hieronder over de ontwikkelingen per gemeente.

Ontwikkelingen per gemeente

Ambities

De initiatiefnemers en de gemeenten zien de doorfietsroute 'De Groene As' in een groter maatschappelijk en economisch kader dan alleen het realiseren van een fietspad. De doorfietsroute draagt bij aan de volgende ambities:

  1. Goede bereikbaarheid van de Regio Groningen Assen;
  2. Stimuleren van een gezond leven;
  3. Impuls voor de sector toerisme en recreatie;
  4. Bijdrage aan een duurzame samenleving.

Planning

Sinds 2018 werken we de resultaten uit de Eindbeeldstudie verder uit voor besluitvorming door de gemeenteraden (en indien nodig de Provinciale Staten). Dit gebeurt met de betrokken belanghebbenden. Daadwerkelijke realisatie van de doorfietsroute is afhankelijk van die besluitvorming en van de te doorlopen procedures. Hieronder kunt u een globale planning zien in de overzichtskaart. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Planning en tracekaart Doorfietsroute -april 2020

1e Drentse deel van De Groene As klaar

Ministerie I&W maakte onderstaand filmpje over 'De Groene As'


Overzichtskaart doorfietsroute 'De Groene As'

Planning en tracekaart Doorfietsroute -april 2020

Fietssnelweg is nu doorfietsroute Assen-Groningen

De naam van de doorfietsroute was ‘Fietssnelweg’. Deze is veranderd in doorfietsroute 'De Groene As', omdat dit beter past. Iedereen mag op de doorfietsroute fietsen, niet alleen snelle fietsers.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de doorfietsroute Assen-Groningen, 'De Groene As' kunt u contact opnemen met José Verbrugge via telefoonnummer 0592 365 555 of post@drenthe.nl onder vermelding van het onderwerp doorfietsroute Assen-Groningen. De projectmanager van de doorfietsroute Assen-Groningen is Henk-Jan ten Brink.