Doorfietsroute Assen - Groningen


We leggen een hoogwaardige, directe en veilige fietsroute aan tussen Assen en Groningen. Deze doorfietsroute ‘De Groene As’ is een aanvulling op bestaande fietsroutes en een uitbreiding van het recreatieve fietsnetwerk langs het nationaal park Drentsche Aa. De route draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de Regio Groningen Assen, stimuleert gezond leven, geeft een impuls voor de sector toerisme en recreatie en levert een bijdrage aan een duurzame samenleving.

De provincies Drenthe en Groningen werken samen met de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo aan de realisatie van De Groene As. Zij zien de doorfietsroute in een groter maatschappelijk en economisch kader dan alleen het realiseren van een fietspad. De ambities zijn verwerkt in de Eindbeeldstudie en het Beeldkwaliteitsplan. De Groene As draagt bij aan:

  1. Goede bereikbaarheid van de Regio Groningen Assen;
  2. Stimuleren van een gezond leven;
  3. Impuls voor de sector toerisme en recreatie;
  4. Bijdrage aan een duurzame samenleving.

Planning

In 2018 is het eerste gedeelte van de doorfietsroute tussen de van Ketwich Verschuurlaan en Haren P+R gerealiseerd. In 2019 en 2020 is het gedeelte tussen de kruising Vrieserweg/Kanaalweg-Oost en de Onlandweg en het gedeelte tussen de Groningerweg (Tynaarlo) en sluis de Punt gerealiseerd. De overige tracédelen zijn in de planvormingsfase en voorbereiding. De verwachting is dat het gehele traject eind 2022 gereed is.

Ontwikkelingen per deeltraject:


Overzichtskaart doorfietsroute 'De Groene As'

Meer informatie

De projectmanager van De Groene As is Henk-Jan ten Brink.Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met José Verbrugge: 0592 365 555 of post@drenthe.nl