Doorfietsroute ‘De Groene As’ Assen - Groningen


We leggen een hoogwaardige, directe en veilige fietsroute aan tussen Assen en Groningen. Deze doorfietsroute ‘De Groene As’ is een aanvulling op bestaande fietsroutes en een uitbreiding van het recreatieve fietsnetwerk langs het nationaal park Drentsche Aa. De route draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de Regio Groningen Assen, stimuleert gezond leven, geeft een impuls voor de sector toerisme en recreatie en levert een bijdrage aan een duurzame samenleving.

Interactieve kaart

Vanaf 2018 werken wij aan de realisatie van de doorfietsroute ‘de Groene As’. Inmiddels zijn diverse deeltrajecten gerealiseerd en zijn de overige deeltrajecten in de planvoorbereiding. Wij houden u via onze website constant op de hoogte van de stand van zaken en planning van de verschillende deeltrajecten. Door in de onderstaande afbeelding op ‘Start’ te klikken wordt de interactieve kaart van ‘de Groene As’ geopend. Op deze kaart treft u de actuele situatie aan.