Wegen


De provincie zorgt voor de inrichting en het onderhoud van de provinciale wegen. Zo kunt u comfortabel en veilig uw bestemming bereiken. Hier vindt u meer informatie over het werk aan de provinciale wegen in Drenthe.

Uitgelicht

Begin 2015 is het idee voor een doorfietsroute tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal geïntroduceerd. De provincies Drenthe en Groningen zijn de initiatiefnemers van dit ruim 25 kilometer lange fietspad.

Op meerdere delen van het traject verdubbelen we de N34 en maken we kruisingen ongelijkvloers. Daarmee verbetert de doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Zo werken we aan een leefbare provincie met een sterke economie. Lees meer over de projecten, wegwerkzaamheden en omleidingsroutes

De provincie Drenthe maait de bermen van de provinciale wegen en vaarwegen ecologisch. Hoe gaat dat?

Om deze wegen en fietspaden veilig te kunnen gebruiken is soms verlichting nodig. Maar de provincie moet er tegelijkertijd voor zorgen dat er niet te veel licht is. Wat doet de provincie aan verlichting?

Het Nederlandse wegennet is en wordt grotendeels voorzien van nieuwe belijning. De wegbeheerders in Nederland - Rijk, provincies en gemeenten - hebben afspraken gemaakt over welke lijnen passend zijn op welk soort weg.

Tijdens de winterperiode moet het verkeer weer rekening houden met gladheid. Met een goede gladheidbestrijding zorgt de provincie Drenthe ervoor dat u ook tijdens de winter zo veilig mogelijk de provinciale wegen kunt gebruiken.

Waar wordt er aan de weg gewerkt? Of zijn er werkzaamheden gepland? Dat kunt u zien op de kaart 'Wegwerkzaamheden in Drenthe'. U kunt tot op straatniveau inzoomen.