Pompen Drentsche Hoofdvaart in onderhoud

De pompen die de Drentsche Hoofdvaart bemalen, krijgen momenteel groot onderhoud. Dat gebeurt ongeveer eens in de 25 jaar. Vijf van de zes Stork-pompen en hun schoepenraderen zijn onlangs uit de pomphuizen getakeld en naar een machinefabriek in Groningen gebracht. Daar worden diverse onderdelen vervangen en hersteld. De delen die onder water zitten krijgen nieuwe verflagen. De zesde (van het gemaal bij de Uffeltersluis) is al eerder op locatie onder handen genomen als pilot voor het onderhoud van de andere vijf.

1800 draaiuren

De pompen hebben als functie het water in de Drentse Hoofdvaart op te pompen naar de hoger gelegen delen. De provincie levert het water hoofdzakelijk aan de waterschappen, die het verder transporteren. Een klein deel van de capaciteit van de pompen zorgt voor compensatie van verdamping en wegzijging (water dat in de bodem zakt). Daarnaast wordt het water gecompenseerd dat bij het schutten van de sluizen wegstroomt. Het gemiddelde aantal draaiuren per pomp is circa 1800 uur per jaar in de periode april tot en met oktober.

12 meter verval

De Drentse Hoofdvaart heeft vanaf Assen naar Meppel een verval van bijna 12 meter. De pompen staan achtereenvolgens bij de Veenesluis, de Haarsluis, de Dieversluis, de Haveltersluis, de Uffeltersluis en de Paradijssluis.

De pompen gaan uiterlijk op 1 april 2018 weer in bedrijf, omdat dan het vaar- en pompseizoen weer van start gaan.

Pompen in onderhoud