Vaarwegen (Provinciale kanalen)


De provincie Drenthe heeft ongeveer 174 kilometer vaarwegen in beheer met 106 bruggen (waarvan 58 beweegbaar), 1 gemaal en 19 sluizen. De provinciale vaarwegen worden vooral door pleziervaartuigen bevaren. De beroepsvaart is vooral te vinden op het Noord-Willemskanaal en de (Verlengde) Hoogeveensche vaart.

De bedieningstijden en alle andere informatie voor de pleziervaart vindt u op de pagina Rondje Drenthe. Download ook: Recreatiekrant Groningen - Drenthe 2022 (pdf?handheld=true, 5.8 MB)

Zomerbediening

Vanaf 1 mei tot en met 31 september 2021 wordt de normale zomerbediening zonder voorafmelding uitgevoerd.

Werkzaamheden

Aan kanalen, bruggen en sluizen wordt regelmatig gewerkt. Hier kunt u soms hinder van ondervinden. De actuele werkzaamheden en de gevolgen hiervan hebben we voor u op een rijtje gezet.

Ligplaatsen Drentse vaarwegen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de ligplaatsen langs de Drentse vaarwegen, zowel de zomer- als winterligplaatsen.