Vaarwegen (Provinciale kanalen)


De provincie Drenthe heeft ongeveer 174 kilometer vaarwegen in beheer met 106 bruggen (waarvan 58 beweegbaar), 14 gemalen en 19 sluizen. De provinciale vaarwegen worden vooral door pleziervaartuigen bevaren. De beroepsvaart is vooral te vinden op het Noord-Willemskanaal en de (Verlengde) Hoogeveensche vaart.

Alle informatie voor de pleziervaart vindt u op onze pagina Rondje Drenthe.

Download hier de Nederlandstalige vaarwegenfolder "Varen in de provincies Groningen en Drenthe - bedieningstijden bruggen en sluizen voor de recreatievaart (pdf?handheld=true, 917 kB)".

Hier finden Sie die Broschüre "Fahren in den Provinzen Groningen und Drenthe - Betriebszeiten Brücken und Schleusen Freizeit-Schifffahrt (pdf?handheld=true, 933 kB)".

Here you can download the leaflet "Boating in the provinces Groningen and Drenthe - Operating times for bridges and locks for recreational shipping (pdf?handheld=true, 887 kB)".

Kaart 'Grenzeloos varen door Drenthe 2018'

Vaarroutekaart provincie Drenthe

Voorkant-Vaarroutekaart_groot

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Ligplaatsen Drentse vaarwegen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de ligplaatsen langs de Drentse vaarwegen, zowel de zomer- als winterligplaatsen.