Vaarwegen (Provinciale kanalen)


De provincie Drenthe heeft ongeveer 174 kilometer vaarwegen in beheer met 106 bruggen (waarvan 58 beweegbaar), 14 gemalen en 19 sluizen. De provinciale vaarwegen worden vooral door pleziervaartuigen bevaren. De beroepsvaart is vooral te vinden op het Noord-Willemskanaal en de (Verlengde) Hoogeveensche vaart.

Alle informatie voor de pleziervaart vindt u op onze pagina Rondje Drenthe.

Vaarseizoen Drenthe later van start

Het vaarseizoen gaat in de provincie Drenthe nog niet van start van wege de coronamaatregelen. De winterbediening blijft geldig tot nader bericht. Dat houdt in dat bediening plaatsvindt op afspraak.

Het uitstel is bedoeld om verspreiding van het virus via vaarrecreatie te vermijden. Ook is het zo is dat vaarrecreanten weinig vertier zullen vinden omdat horeca en attractie gesloten zijn. Normaal staan de brug- en sluiswachters klaar vanaf 1 april. Verschillende andere provincies hebben het vaarseizoen ook uitgesteld, zoals Groningen en Overijssel

Bediening op aanvraag (winterbediening)

  • Pleziervaart: 3x24 uur aanvraag en bediening op werkdagen
  • Beroepsvaart: 1x24 uur aanvraag op werkdagen bediening ook op zaterdag
  • Tel. nr. (0592) 340560: (sluis Peelo te Assen voor het traject Meppel de Punt)
  • Tel. nr. (0528) 265560:  (Nieuwe Brugsluis voor overige trajecten)