Vaarwegen (Provinciale kanalen)


De provincie Drenthe heeft ongeveer 174 kilometer vaarwegen in beheer met 106 bruggen (waarvan 58 beweegbaar), 14 gemalen en 19 sluizen. De provinciale vaarwegen worden vooral door pleziervaartuigen bevaren. De beroepsvaart is vooral te vinden op het Noord-Willemskanaal en de (Verlengde) Hoogeveensche vaart.

De bedieningstijden en alle andere informatie voor de pleziervaart vindt u op de pagina Rondje Drenthe.

Start vaarseizoen

De bediening objecten in de provincie Drenthe vinden in de maanden april en oktober 2021 plaats volgens afspraak op geldende bedieningstijden. Scheepvaart dient zich minimaal 1 dag van te voren te melden. Vanaf 1 mei tot en met 31 september 2021 wordt de normale zomerbediening zonder voorafmelding uitgevoerd.

Werkzaamheden

Aan kanalen, bruggen en sluizen wordt regelmatig gewerkt. Hier kunt u soms hinder van ondervinden. De actuele werkzaamheden en de gevolgen hiervan hebben we voor u op een rijtje gezet.

Ligplaatsen Drentse vaarwegen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de ligplaatsen langs de Drentse vaarwegen, zowel de zomer- als winterligplaatsen.