Transferium De Punt - projectinformatie


De manier van reizen verandert. Nu reizen we vaak nog rechtstreeks. In de toekomst zal reizen meer via overstaplocaties gaan. Daar kiest u wat u past: de bus, (deel)auto of e-bike bijvoorbeeld. Om dit mogelijk te maken, creëren we overstapplaatsen rondom steden, hubs genaamd. Zo kunnen reizigers slim en snel op hun plaats van bestemming komen.

Transferium De Punt wordt een hub waar verschillende vervoerswijzen samenkomen. Auto’s van de A28 en de N34 komen er samen met bussen vanuit de regio. Vanuit Drenthe kunt u van Transferium De Punt snel en comfortabel verder reizen richting Groningen. Zo verbinden we de regio met de stad, nu en in de toekomst. Het is een schakel in uw reis; ongeacht de wijze van vervoer, de plek van vertrek of de eindbestemming.

Wat verandert er?

Transferium De Punt bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. OV-knooppunt
  2. Reconstructie van de op- en afritten tot Haarlemmermeeraansluiting
  3. Realiseren Hub met parkeervoorzieningen voor fiets en auto (P+R

Wat doen we voor de natuur?

De locatie van Transferium de Punt ligt vlakbij het nationaal park Drentsche Aa. Het is het leefgebied van vele plant- en diersoorten, zoals de otter en de bever. Het ontwerp voor het transferium richt zich op de soortenbehoud en -vermeerdering van zowel flora en fauna en de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarmee vergroten we de biodiversiteit en passen het ontwerp zorgvuldig in in het landschap. Lees verder: Natuur - Provincie Drenthe


Reis via hub

Hub_logo

Meer weten over hubs in Drenthe en Groningen? Lees meer op reisviahub.nl

Contact gemeente Tynaarlo

Het bestemmingsplan loopt via de gemeente Tynaarlo. Wilt u meer informatie? Neem contact op via info@tynaarlo.nl of via (0592) 26 66 62.