Ontwerpbestemmingsplan ter inzage


Vanaf 4 juni 2019 liggen onderstaande documenten zes weken ter inzage. U kunt de documenten tijdens de openingstijden van het gemeentehuis van Tynaarlo inzien. Het adres is: Kornoeljeplein 1 in Vries.

Inzien van de stukken

Buiten de openingstijden is inzage van de documenten na telefonische afspraak mogelijk. Daarnaast kunt u de documenten bekijken op de landelijke website van Ruimtelijke Plannen. Voor het raadplegen op deze website kunt u gebruik maken van het identificatienummer NL. IMRO. 1730.BPTransferiumDP-0301.

  • Het ontwerp van het bestemmingsplan“Transferium De Punt (NL. IMRO. 1730.BPTransferiumDP- 0301);
  • De aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Transferium De Punt;
  • Het ontwerp van het m.e.r.- beoordelingsbesluit Transferium De Punt.

Wilt u een zienswijze indienen?

Vanaf 4 juni 2019 kunt u gedurende zes weken schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA in Vries. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze in te dienen. De gemeente Tynaarlo maakt hiervoor graag een afspraak met u.

Informatie

Meer informatie? Neem contact op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer (0592) 26 66 62.


Onderzoeken t.b.v. bestemmingsplan

Bekijk de verschillende onderzoeken die gedaan zijn rondom Transferium De Punt.

Ontwerpbestemmingsplan

Bekijk de documenten van het ontwerpbestemmingsplan Transferium De Punt.