Reconstructie van de toe- en afritten tot volledige Haarlemmermeeraansluiting


Door de krappe bocht voegt (vracht)autoverkeer richting Groningen met een relatief lage snelheid in. Dit heeft een negatief effect op de doorstroming op de A28. Aan de westzijde kunnen gevaarlijke situaties ontstaan doordat verkeer op de uitvoegstrook veel vaart moeten minderen om niet te hard de bocht in rijden. Vanwege de slechte afwikkeling van de kruising met de Groningerstraat ontstaat bovendien vaak een wachtrij op de afrit.

Gezien deze problematiek is gekozen om van aansluiting 37 een zogenaamde volledige Haarlemmermeeraansluiting te maken. Hierdoor liggen de toe- en afritten in elkaars verlengde en ontstaat een gevoelsmatig logische verkeerssituatie.

De Punt