Reconstructie van de op- en afritten bij Eelde


Door de krappe bocht aan de oostzijde voegt (vracht)autoverkeer richting Groningen met een relatief lage snelheid in. Dit heeft een negatief effect op de doorstroming op de A28.

Aan de westzijde kunnen gevaarlijke situaties ontstaan doordat verkeer op de uitvoegstrook fors vaart moet minderen om niet te hard door de bocht te rijden. Daarnaast ontstaat er regelmatig een wachtrij op de afrit door de slechte verkeersafwikkeling op de kruising met de Groningerstraat.

Haarlemmermeeraansluiting
Daarom is in het ontwerp gekozen om van aansluiting 37 een 'Haarlemmermeeraansluiting' te maken. De op- en afritten liggen dan in elkaars verlengde en ontstaat er een vlotte doorstroming.

De Punt