Realiseren parkeervoorzieningen voor fiets en auto (P+R


Voor verknopen van (H)OV-lijnen wordt in Groningen en Drenthe een netwerk van zogenaamde ‘Hubs’ opgezet. Bij een hub worden verschillende vormen van openbaar en het kleinschalige publiek vervoer gekoppeld. Hubs vervullen tevens een belangrijke rol in het faciliteren van de overstap tussen verschillende vervoersmiddelen. Daarom zijn hubs voorzien van parkeervoorzieningen voor auto en fiets. De P+R-voorziening heeft in eerste instantie 200 parkeerplaatsen. Planologisch wordt rekening gehouden wordt met gefaseerde groeimogelijkheden tot een eindbeeld van maximaal 500 parkeerplaatsen. Ook komt er een fietsenstalling met 50 parkeerplaatsen.