OV-knooppunt


Het openbaar vervoernetwerk is opgebouwd uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en basislijnen. Het HOV in Drenthe bestaat uit de nationale en regionale treinen, de Qliners en Q-linkbussen. Het HOV heeft een hogere kwaliteit en rijdt frequent. Met de basislijnen bieden wij busverbindingen vanuit het landelijk gebied naar de regionale centra, de regionale spoorlijnen en HOV-buslijnen.

Diverse (HOV-)lijnen rijden over de A28 en de N34 langs De Punt en onderliggend rijden de streeklijnen 50 (Assen CS – Groningen HS) en 9 (station Groningen Noord – busstation De Punt). De streeklijnen zijn momenteel met elkaar ‘verknoopt’ bij busstation De Punt.

De provincie Drenthe wil het openbaar vervoernetwerk optimaliseren door streeklijnen 9 en 50 bij De Punt te koppelen aan het hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Daarmee wordt de luchthavenomgeving direct aangesloten op het HOV-netwerk en ontstaan – met een overstap – een snellere verbindingen voor het omliggende gebied. In beginsel gaan lijn 26 (vanaf de A28) en Q-link 5 (vanaf de N34) halteren bij De Punt.