OV-knooppunt


Het openbaar vervoernetwerk is opgebouwd uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en basislijnen. Het HOV in Drenthe bestaat uit:
-nationale en regionale treinen
-Qliners en Q-linkbussen.
Het HOV heeft een hogere kwaliteit en rijdt frequent. Met de basislijnen bieden wij busverbindingen vanuit het landelijk gebied naar de regionale centra, de regionale spoorlijnen en HOV-buslijnen.

Streeklijnen verknoopt bij de Punt
Diverse (HOV-)lijnen rijden over de A28 en de N34 langs De Punt en onderliggend rijden de streeklijnen 50 (Assen CS – Groningen HS) en 9 (station Groningen Noord – busstation De Punt). De streeklijnen zijn momenteel met elkaar ‘verknoopt’ bij busstation De Punt.

Snellere verbindingen door HOV netwerk
De provincie Drenthe wil het openbaar vervoernetwerk optimaliseren door streeklijnen 9 en 50 bij De Punt te koppelen aan het hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Daarmee worden omliggende dorpen en bestemmingen aangesloten op het HOV-netwerk en ontstaan – met een overstap – snellere verbindingen voor het gebied. Q-link 5 (Annen – Zuidlaren – Groningen), Qliner 309 (Assen – Groningen) en Qliner 312 (Stadskanaal – Gieten – Groningen) stoppen dan bij De Punt.