Natuur


Welke maatregelen nemen we voor de natuur?

De locatie van transferium de Punt ligt vlakbij het nationaal park Drentsche Aa. Het is het leefgebied van vele plant- en diersoorten, zoals de otter en de bever. Het ontwerp voor het transferium richt zich op de soortenbehoud en -vermeerdering van zowel flora en fauna en de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarmee vergroten we de biodiversiteit en passen het ontwerp zorgvuldig in in het landschap.

-Door het verplaatsen van de op- en afritten ontstaat ruimte voor de aanleg van bosschages. Deze zijn aantrekkelijk voor diverse soorten fauna en goed voor de biodiversiteit in het gebied, ook op het gebied van flora;

- De oever van het Noord Willemskanaal wordt verplaatst, en natuurvriendelijk aangelegd. Die vormt een geleidelijke overgang van land naar water, waardoor meer ruimte ontstaat voor amfibieën, diverse oeverplanten en zoogdieren en watervogels;

-De aanleg van een faunaduiker verbindt het groengebied aan de westzijde van de A28 langs het Noord Willemskanaal met het beekdallandschap van de Drentse Aa. Zo ontstaat een groter leefgebied met nieuwe waterpartijen en meer beschutting. De huidige barrière die de A28 vormt, is dan niet langer een belemmering voor kleine en middelgrote (zoog)dieren (zoals de das, marterachtigen, amfibieën en reptielen);

-Om het gebied aantrekkelijk te houden, planten we meer bomen en meer vegetatie zodat een groene oase ontstaat. Langs de noord- en zuidzijde van de Groningerstraat komen nieuwe bomen, die aansluiten op de bestaande bomenrijen. Dat maakt het gebied aantrekkelijk voor soorten als de Baardvleermuis.