Noordoost-Nederland bereikbaar met de Nedersaksenlijn


De Nedersaksenlijn is een directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Emmen en Ter Apel. Op dit moment ontbreekt er nog een railverbinding van 44 kilometer tussen Emmen en Veendam. Deze schakel is hard nodig om de robuustheid van de spoorverbinding tussen noordoost-Nederland en de rest van Nederland te verbeteren.

Met de realisatie van deze treinverbinding is het ook mogelijk om het Emsland, de economisch sterk groeiende Duitse buurregio van Drenthe en Groningen  sneller en makkelijker te bereiken, net als de Grafschaft Bentheim. De Nedersaksenlijn is daarmee in potentie een spoorlijn van 180 kilometer die in het grensgebied 26 gemeenten, 1,3 miljoen mensen, met elkaar en met 650.000 banen verbindt. Dit is een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart in het grensgebied van Nederland.

De Nedersaksenlijn is met name een verbindingsproject. De lijn is niet alleen belangrijk voor het klimaat en voor onze economie, maar ook voor het onderwijs, voor de zorg, voor de woningmarkt en voor de leefbaarheid en sociale structuur van onze samenleving. De Nedersaksenlijn biedt daarbij ook nog eens een alternatief voor reizigers bij calamiteiten en/of werkzaamheden op het traject Zwolle -Meppel en verbindt ook toeristische hotspots, fieldlabs en innovatiehubs (o.a. IQ Blvd, Makeport Mercurius en Greenwise Campus) en universiteitssteden met elkaar.


Kabinetsdelegatie ontvangt ontvangt bidbook

Ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, Hugo de Jonge van Ruimtelijke Ordening en staatssecretaris Vivianne Heijnen, verantwoordelijk voor het spoor in Nederland, ontvingen 10 november 2022 in Den Haag het “Bidbook Nedersaksenlijn, katalysator voor regionale structuurversterking”.