Grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Emmen en Rheine op komst


Provincie Drenthe, de Landkreis Grafschaft Bentheim en de Bentheimer Eisenbahn AG werken sinds 2014/2015 aan de ontwikkeling van het personenvervoer op het traject Emmen-Rheine. De vernieuwde spoorverbinding draagt bij aan de versterking van het Drentse vestigingsklimaat, economische structuurversterking en de bevordering van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Voornamelijk forenzen die tussen beide landen heen en weer pendelen voor opleiding of werk en toeristen zullen hiervan profiteren. Dat zijn er naar schatting zo’n 1500 per dag.

De spoorverbinding zal naar verwachting begin 2025 in gebruik worden genomen. Met de komst van het spoor gaat er na 50 jaar weer een trein rijden tussen Drenthe en Nedersaksen.

Het nieuwe spoor verbindt de steden Emmen, Coevorden, Emlichheim, Neuenhaus, Nordhorn, Bad Bentheim en Rheine met elkaar. Door de aanleg van het traject worden landelijke gebieden aangesloten op Europese spoorverbindingen en hogesnelheidslijnen. De spoorverbinding is een duurzaam en snel alternatief voor personenauto’s en de bestaande busverbinding. Passagiers kunnen in Rheine overstappen op intercitylijnen richting van onder meer Emden, Munster en Keulen.

In Duitsland is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan het vernieuwen van de huidige spoorverbinding. Het eerste deel van het vernieuwde traject voor personenvervoer tussen Bad Bentheim en Neuenhaus is in juli 2019 heropend. Hiermee is de helft van het ongeveer 60 kilometer lange traject tussen Bad Bentheim en Coevorden al klaar voor personenvervoer. Per spoor zijn reizigers 20 minuten sneller op hun bestemming dan met de bus.

De spoorverbinding zorgt – naast een sociaaleconomische en maatschappelijke versterking van de grensregio – ook voor hernieuwde mogelijkheden tot het transport van goederen over de landsgrenzen heen, door de aansluiting op de Oost-West as en de North Sea – Baltic TEN-T Corridor (Amsterdam – Hannover - Berlijn). De bestaande grensoverschrijdende goederenspoorverbinding is al meer dan 100 jaar de levensader voor onze MKB-bedrijven.

De realisatie van het spoor sluit aan bij het streven van de provincie Drenthe om de (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht te versterken en heeft hier in haar begroting ruimte voor vrijgemaakt. Tevens sluit de realisatie aan bij het beleid van de Europese Commissie om de economische en sociaal-maatschappelijke integratie in grensregio's te bevorderen, zoals aangeduid in de Mededeling 2017 (307) 'Boosting Growth in EU-Border-Regions'.


Actueel: Vanaf 2025 met de trein naar Duitsland

Over 5 jaar kun je vanaf station Coevorden de trein naar Duitsland pakken. De treinverbinding tussen Coevorden en het Duitse Bad Bentheim is een stap dichterbij gekomen dankzij een voorlopige reservering van € 10 miljoen euro door staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Partners

Bij de uitvoering van het project werkt de provincie Drenthe samen met de deelstaat Nedersaksen (Ministerie van Economie, Verkeer, Arbeidsmarkt en Digitalisering), de Landkreis Grafschaft Bentheim, de Bentheimer Eisenbahn AG, de gemeente Coevorden, de gemeente Emmen, de Samtgemeinde Emlichheim, de Samtgemeinde Neuenhaus, de Samtgemeinde Schüttorf, de stad Nordhorn en de stad Bad Bentheim.