Voortgang aanleg doorfietsroute De Groene As


Benieuwd naar de voortgang van de doorfietsroute tussen Assen en Groningen? In deze factsheet lees je hoe de aanleg vordert, hoe het gebruik is (in coronatijd), wat de planning is voor de tracédelen die we nog realiseren en hoeveel provincies en gemeenten investeren.

Bekijk de factsheet.