Werkzaamheden doorfietsroute De Groene As


Vanaf maandag 5 oktober 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020 gaat aannemer De Roo Wegenbouw werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Assen, de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. De aannemer zal werkzaamheden gaan verrichten aan de doorfietsroute “De Groene As”. (Weers)omstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.

De werkzaamheden worden op twee verschillende trajecten uitgevoerd.

Traject Sluisweg-Kanaaldijk - Sluis De Punt, 5 oktober tot en met 6 november

Vanaf maandag 5 oktober 2020 tot en met vrijdag 6 november 2020 worden werkzaamheden verricht om het gedeelte Sluisweg-Kanaaldijk-Sluis De Punt om te bouwen tot fietsstraat.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een asfaltdeklaag, het aanbrengen van grasbetonstenen langs de fietsstraat en het verharden van landbouwinritten.

Traject Vrieserweg – Taarlosebrug, 12 oktober tot en met 13 november

Vanaf maandag 12 oktober 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020 worden werkzaamheden verricht om het gedeelte Vrieserweg – Taarlosebrug om te bouwen tot fietsstraat.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een asfaltdeklaag, het aanbrengen van grasbetonstenen langs de fietsstraat en het verharden van landbouwinritten.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden zijn de genoemde wegvakken afgesloten.

Het doorgaande verkeer wordt via omleidingsborden omgeleid.

De maatregelen zijn van kracht gedurende de periode dat de desbetreffende borden zijn geplaatst.

Omleidingsroutes

De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Vragen

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer W. Liezen (directievoerder, provincie Drenthe), bereikbaar via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55. Mailen kan naar post@drenthe.nl