Groningen Airport Eelde krijgt nieuwe Raad van Commissarissen


Na het vertrek van twee leden van de Raad van Commissarissen (RvC) hebben de aandeelhouders en de nog zittende commissarissen, de heren Jaspers en Van Den Brink, vrijdag 18 januari overleg gevoerd over de ontstane situatie. Samen hebben zij geconcludeerd dat dit een goed moment is om nu vervroegd een nieuwe RvC te benoemen.

De aandeelhouders hechten aan de continuïteit en ontwikkeling van het vliegveld en willen blijven werken aan het eerder gekozen toekomstscenario. De komende tijd zullen de aandeelhouders werken aan nieuwe bemensing van de RvC.

De huidige leden van de RvC zullen tot 1 maart lopende zaken afhandelen. De aandeelhouders spreken hun dank en respect uit voor de inzet van de leden van de RvC.