Innovatieve samenwerking werpt vruchten af


Begin 2016 sloten de provincie, Prolander, RUD Drenthe en zes ingenieursbureaus het Innovatieprogramma Drenthe. In dit programma zijn projecten opgenomen op het gebied van mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie en energie. Vraag en aanbod op het gebied van kennis en innovatie worden zo aan elkaar gekoppeld. Samen gaan we aan de slag om de innovatieve ideeën uit de projecten verder te ontwikkelen.

Resultaten

Een aantal successen hebben we al behaald. De toepassing van biocomposiet bij de verdubbeling van de N34, bijvoorbeeld. En met een ander project, de detectie van asbestdaken via hyperspectrale luchtfotografie en een regionale asbestdakenkaart, heeft de provincie Drenthe zelfs een nationale primeur binnengehaald! Ook een mooi voorbeeld is het inmeten van het gehele Bargerveen vanuit de lucht. Dit natuurgebied is deels slecht bereikbaar; vanaf de grond zou het inmeten van de vegetatie tijdrovend zijn.

Een actueel innovatief samenwerkingsproject is het project ‘In Situ-bodemsanering’. Het uiteindelijke doel hiervan is om bestaande bodemsanerings-technieken zodanig door te ontwikkelen dat toekomstige saneringen in kortere tijd en tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd.

Gebruik biocomposiet N34 - 2