Provincie Drenthe investeert in fietsprojecten


Stimulering van fietsbeleving, - innovatie, - netwerken en infrastructuur

De provincie Drenthe investeert in fietsprojecten vanuit de Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk. Gedeputeerde Henk Brink: “Wij gaan voor een optimaal aantrekkelijke, dynamische en gastvrije fietsprovincie. Daarom dagen we stichtingen, organisaties, gemeenten, ondernemers, terreineigenaren en wielerverenigingen uit om met goede concrete plannen te komen en investeren we in veilige fietspaden, innovatie, service en beleving”.

Betonfietspaden

Gedeputeerde Staten leggen twee aanvragen voor verbetering van het fietsnetwerk in Drenthe voor aan Provinciale Staten. Het gaat om twee nieuwe vrij liggende betonfietspaden in de gemeenten Midden-Drenthe en De Wolden. In Midden- Drenthe gaat het om het fietspad Garmingerstukken van de N374 tot aan de bebouwde kom van Garminge. De Wolden wil een nieuw vrij liggend fietspad aanleggen langs de Munnekenweg, de oude weg van Ruinen naar Pesse. Beide fietspaden zijn een aanvulling op het bestaande fietspadennetwerk voor zowel inwoners als toeristen. Vanuit de subsidieregeling wordt een derde van de totale kosten voor aanleg van de fietspaden gesubsidieerd. In Midden-Drenthe gaat het om een bijdrage van €193.000 en in De Wolden van €200.000.

Andere fietsprojecten die de afgelopen maanden subsidie ontvingen zijn onder andere:

  • Toeplah (Toeristisch platform AA en Hunze) voor het ontwikkelen en realiseren van vijf beleeffietsroutes voor kinderen, verspreid over de gehele gemeente. De kinderen kunnen op de route via een speciale app een digitale speurtocht doen, gebaseerd op de geschiedenis van het landschap. Van de routes wordt minimaal één geschikt voor kinderen met een beperking en aan elke route wordt één ‘fysieke’ speelbeleving toegevoegd.
  • plaatsing van fiets- en telefoonoplaadpunten door Staatsbosbeheer bij de Buinerkeet, zodat fietsers en wandelaars hun telefoons en fietsen kunnen opladen. De Buinerkeet is een rust-, ontmoetings- en schuilpunt in het bos tussen Ees en Exloo, die wordt herbouwd.
  • vernieuwing fietspad Breevenen door Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). Het bestaande schelpenpad wordt over een lengte van 6 km verbreed en krijgt betere half-verharding en bewegwijzering. Ook komen er bankjes, informatievoorziening, een educatieve grondwaterpeilmeter en een speelgelegenheid voor kinderen.

Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk

De regeling Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk (regeling fietsinnovatie en -beleving en de regeling fietsnetwerk en infrastructuur) bestaat sinds 2016. Tot en met 2019 is er in totaal €6,75 miljoen beschikbaar voor diverse fietsprojecten. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/subsidieloket