TUG-ontheffing: Opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een vliegveld


Wilt u met een luchtvaartuig opstijgen of landen waarbij gebruik wordt gemaakt van een terrein, wat geen luchthaven is, dan heeft u op basis van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart een ontheffing nodig van de provincie. Deze ontheffing wordt ook wel TUG–ontheffing genoemd, waarbij TUG staat voor Tijdelijke en Uitzonderlijk Gebruik.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Meer informatie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Zie ook

Meer informatie over digitaal ondertekenen