Kalm aan, vlot verder


Rijd kalm en bewust

Op de Drentse wegen N34, N381 en N391 zijn we als verkeersdeelnemers samen verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Vrijwel dagelijks ontstaan er onveilige situaties door ons eigen rijgedrag, bewust of onbewust. Bijvoorbeeld doordat we afgeleid zijn door onze telefoon, een verkeerde inhaalmanoeuvre of doordat we keren op een plek waar dat niet kan. Als we kalm aan rijden en ons nét iets meer bewust zijn van ons eigen (on)veilige verkeersgedrag, rijden we allemaal vlot en veilig verder in Drenthe.

Wil jij ook vlot door Drenthe? En wil je weten hoe je daar zelf aan kan meehelpen? Lees dan op onderstaande webpagina’s wat jij kunt doen tijdens veelvoorkomende, lastige verkeerssituaties.

Afleiding

Hoe voorkom je afleiding?

Afstand houden

Hoe houd je voldoende afstand?

Inhalen

Waar haal je veilig in?

Invoegen

Hoe voeg je veilig in?

Keren

Wat doe je als je fout bent gereden?

Over de campagne

De provincie Drenthe vraagt aandacht voor (on)veilig verkeersgedrag op de N34, de N381 en de N391. In de campagne ‘Kalm aan, vlot verder’ wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s die van invloed zijn op de verkeersveiligheid op deze wegen. De belangrijkste boodschap voor jou als verkeersdeelnemer? Rijd kalm en bewust. Zo gebeuren er minder ongelukken en dat brengt ons allemaal vlot verder.

De thema’s die in de campagne centraal staan, zijn gekozen op basis van ongevalsanalyses en waarnemingen van de politie en provincie. De provincie denkt zo het onveilige rijgedrag gericht aan te kunnen pakken.