Reconstructie N373 Norgervaart (N373)


De provincie Drenthe wil de kruisingen langs de Norgervaart (N373) aanpassen. Het gaat om de kruising met de Koelenweg en de Domeinweg en de aansluiting op de N919 (richting Veenhuizen). Ook willen we de wegberm verbreden. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid van de N373 en vergroten we de leefbaarheid in Norgerbrug en Huis ter Heide.

Provinciaal Inpassingsplan ‘Reconstructie Norgervaart (N373)’

Provinciale Staten hebben op 29 september 2021 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Reconstructie Norgervaart (N373)’ vastgesteld. Bekijk de documenten aan de rechterzijde van deze pagina.

In 2021 is er één beroep ingesteld tegen het Inpassingsplan. Op 19 augustus 2022 heeft de Raad van State het beroep ongegrond verklaard. Dat betekent dat de plannen voor het PIP doorgaan. Bekijk de uitspraak van de Raad van State.