Planning


Deze planning voor de komende periode ziet er als volgt uit (deze planning is onder voorbehoud):

Start omgevingsproces

Vaststelling uitgangspunten alternatieven

Afronding ontwerp- en beoordeling alternatieven

Vaststelling voorkeursalternatief (VKA) door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Projectbesluitprocedure, technische voorbereiding en uitvoering.