Terugblik informatiebijeenkomst fietstunnel bij Vriezerbrug


Op woensdag 20 april 2022 konden omwonenden en belangstellenden informatie inwinnen over de plannen voor de fietstunnel en het tracé tussen de Onlandweg en de Groningerweg in Tynaarlo. Projectteamleden van de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo gaven aan de hand van visualisaties inzicht in het ontwerp. Mensen konden aangeven waar rekening mee gehouden moet worden bij de uitwerking van het ontwerp en bij de inrichting van het gebied. Circa 50 belangstellenden kwamen langs, stelden vragen en gaven feedback op de plannen.

De provincie Drenthe werkt samen met de gemeente Tynaarlo aan de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan na de zomer van 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. Belanghebbenden kunnen indien gewenst daarop een zienswijze indienen. Daarna wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad van Tynaarlo (2023) voorgelegd ter vaststelling. Belanghebbenden kunnen daarop beroep instellen bij de Raad van State. Na vaststelling wordt het project technisch uitgewerkt, voorbereid en aanbesteed. De verwachting is dat de realisatie grotendeels in 2025 zal plaatsvinden.

Veel gestelde vragen

Tijdens de informatiebijeenkomst was er aandacht voor het wel of niet aanbrengen van een middengeleider in de N386 ter hoogte van de Vriezerbrug. Ook werden er vragen gesteld over hoe voorkomen gaat worden dat sluipverkeer gebruik maakt van het fietspad en wat de impact is van het geluid van brommers die door de tunnel rijden. Tot slot is er veel gesproken over het gedeeld gebruik van het fietspad, waarop ook bestemmingsverkeer (waaronder landbouwverkeer) mag rijden.