Ontwikkelingen doorfietsroute gemeente Assen


Het Asser deel van de doorfietsroute heeft een lengte van zes kilometer en volgt grotendeels de oostelijke kade van het Havenkanaal. De route loopt vanaf de Havenkade via de Kanaaldijk tot aan de gemeentegrens. De fietsstraat op de Kanaalweg-Oost is sinds 2020 in gebruik. Deze ligt zowel op het grondgebied van de gemeente Assen als op dat van de gemeente Tynaarlo. De overige delen van de doorfietsroute binnen de gemeente Assen worden in drie fases uitgevoerd.

Fase 1: Vrieserweg-Lonerbrug en Deurzediep-Europaweg (gereed) .

Op het zandpad tussen de Vrieserweg en de Lonerbrug en het Deurzerdiep en de Europaweg leggen we een vier meter breed betonpad aan. Onderdeel daarvan is de Enkeerdbrug. Deze sluit aan op de doorfietsroute en is in gebruik.

Fase 2: Lonerbrug – Deurzerdiep (Asser Roeiclub).
Oplevering: begin 2024

Bij het passeren van het clubgebouw van de Asser Roei Club laat de fietsroute het Kanaal even ‘los’. Het tracé vervolgt haar route achter het parkeerterrein en het clubgebouw langs en snijdt de bult van Loon in om het stijgingspercentage van het fietspad acceptabel te houden.

De aansluiting tussen de nieuwe brug over het Deurzerdiep en het al aangelegde fietstracé (tot aan het viaduct in de Europaweg), is naar verwachting begin 2024 klaar.


De nieuwe fietsbrug over het Deurzerdiep

Fase 3: Europaweg - Havenkade. Oplevering: begin 2024.
De laatste anderhalve kilometer van de doorfietsroute in Assen, tussen de Havenkade en de Europaweg, komt achter de bedrijven van de Doctor A.F. Philipsweg. Bij het ontwerp van de kade is samen met waterschap Hunze en Aa’s rekening gehouden met een natuurvriendelijke oever. Voor de aanleg van het betonpad is de kademuur verstevigt (zie foto). De aannemer kon in september 2023 de werkzaamheden hervatten en verwacht begin 2024 het fietspad klaar te hebben voor gebruik.