Ontwikkelingen doorfietsroute gemeente Assen


Het Asser deel van de doorfietsroute heeft een lengte van zo'n zes kilometer en volgt grotendeels de oostelijke kade van het Havenkanaal. De route loopt vanaf de Havenkade via de Kanaaldijk tot aan de gemeentegrens. De fietsstraat op de Kanaalweg-Oost is in november 2020 opgeleverd. Deze ligt zowel op het grondgebied van de gemeente Assen als op dat van de gemeente Tynaarlo. De overige delen van de doorfietsroute binnen de gemeente Assen worden in drie fases uitgevoerd.

Fase 1: Vrieserweg-Lonerbrug en Deurzediep-Europaweg (gereed) .

Op het zandpad tussen de Vrieserweg en de Lonerbrug en het Deurzerdiep en de Europaweg leggen we een vier meter breed betonpad aan. Onderdeel daarvan is de Enkeerdbrug. Deze sluit aan op de doorfietsroute en is inmiddels in gebruik.

Fase 2: Lonerbrug – Deurzerdiep (Asser Roeiclub).
Oplevering: deels gereed

De gemeente Assen heeft in overleg met de Asser roeiclub en omwonenden de puntjes op de i gezet voor de inrichting van dit deel van de route. Bij het passeren van het clubgebouw van de Asser Roei Club laat de fietsroute het Kanaal even ‘los’. Het tracé vervolgt haar route achter het parkeerterrein en het clubgebouw langs en snijdt de bult van Loon in om het stijgingspercentage van het fietspad acceptabel te houden.

De aansluiting tussen de nieuwe brug over het Deurzerdiep en het al aangelegde fietstracé (tot aan het viaduct in de Europaweg), is naar verwachting in de eerste helft van 2023 klaar.


Impressie van de nieuwe fietsbrug over het Deurzerdiep

Fase 3: Europaweg - Havenkade. Oplevering: eerste helft 2023.
De laatste anderhalve kilometer van de doorfietsroute in Assen, tussen de Havenkade en de Europaweg (zie foto), komt achter de bedrijven van de Doctor A.F. Philipsweg. Bij het ontwerp van de kade is samen met waterschap Hunze en Aa’s rekening gehouden met een natuurvriendelijke oever. Voor de aanleg van het vier meter brede betonpad onderzoekt de gemeente momenteel de mogelijkheden om de damwand te verstevigen. In afwachting van de uiteindelijke oplossing heeft de aannemer de werkzaamheden op dit moment stil gelegd. De gemeente streeft er naar nog voor het einde van 2022 duidelijkheid te hebben voor de te nemen maatregelen.