Vaarwegen (Provinciale kanalen)


De provincie Drenthe heeft ongeveer 174 kilometer vaarwegen in beheer met 106 bruggen (waarvan 58 beweegbaar), 1 gemaal en 19 sluizen. De provinciale vaarwegen worden vooral door pleziervaartuigen bevaren. De beroepsvaart is vooral te vinden op het Meppelerdiep, traject Almelo-Coevorden, het Noord-Willemskanaal en de (Verlengde) Hoogeveensche vaart.

De bedieningstijden en alle andere informatie voor de pleziervaart vindt u op de pagina Rondje Drenthe.

Werkzaamheden

Aan vaarwegen, bruggen en sluizen wordt regelmatig gewerkt. Hier kunt u soms hinder van ondervinden. De actuele werkzaamheden en de gevolgen hiervan hebben we voor u op een rijtje gezet.

Ligplaatsen Drentse vaarwegen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de ligplaatsen langs de Drentse vaarwegen, zowel de zomer- als winterligplaatsen.