Onderhoudswerkzaamheden N853 in Nieuw-Amsterdam van 27 mei tot en met 14 juni 2024

Gepubliceerd op 15 mei 2024

De provincie Drenthe laat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de N853/Vierslagenweg in Nieuw-Amsterdam. Het gaat om het weggedeelte tussen hectometerpaal 39,600 en 40,075 ter hoogte van Dikkewijk. De werkzaamheden vinden plaats van 27 mei 2024 tot en met 14 juni 2024. De weg wordt dan volledig afgesloten en het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het verwijderen van de bestaande laag asfalt op de weg en aanbrengen van een nieuwe laag asfalt inclusief nieuwe markeringen.
  • Het aanbrengen van een strook grasbetontegels over de gehele lengte aan beide zijden van de N853.

Hinder en omleidingsroutes

De aannemer zal proberen de werkzaamheden in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De weersomstandigheden kunnen echter de duur van de uitvoering beïnvloeden. Wij leiden het verkeer om via provinciale wegen en nemen maatregelen om sluipverkeer te voorkomen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de planning en/of de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie Drenthe, bereikbaar via telefoonnummer 0592 -365555. Ook kunt u een e-mail sturen naar post@drenthe.nl onder vermelding van werkzaamheden N853.