Externe Veiligheid

Een moderne samenleving is ondenkbaar zonder gevaarlijke stoffen: gassen, brandstof, giftige stoffen enzovoort. Die moeten zo veilig mogelijk worden geproduceerd, opgeslagen en vervoerd. Toch is er soms sprake van risico's voor burgers. Daarover gaat externe veiligheid. Deze aanduiding geeft aan dat het gaat om de vraag wat de risico's voor burgers zijn en hoe je die helder kunt maken en kunt verminderen.

In Drenthe werken gemeenten, provincie en veiligheidsregio hiervoor samen. Zie verder onder werkwijze.

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2014.