Interreg A


Nederland ontvangt voor de periode 2014-2020 van de EU € 309 miljoen voor de programma's in de grensregio's. Overheden en betrokken partijen moeten ook meebetalen. Economische activiteiten en ontwikkelingen hebben vaak raakvlakken met in buurlanden. Doel is om deze activiteiten met elkaar te verbinden.

Nederland besteedt het geld aan 3 thema's:

  • Innovatie (in het MKB)
  • Koolstofarme economie (duurzame energie)
  • Human Capital Agenda/ Arbeidsmobiliteit (grensarbeid)